Hoe werkt de tweede kamer

 • Abonneren
 • Aandeel

De Tweede Kamer moet namelijk de plannen goedkeuren, voordat ze kunnen worden uitgevoerd. De Tweede Kamer komt drie maal per week bijeen, op dinsdag, woensdag en donderdag.

Dan worden die beëdigd en wordt er een foto gemaakt op het het bordes van paleis Huis ten Bosch, het werkpaleis van de koning. In de Tweede Kamer worden op vele plaatsen vergaderingen gehouden. Ook bestaan er richtlijnen die gelden in het Kamergebouw, bijvoorbeeld voor de pers en over expositieruimte voor externen.

Meer informatie over de zetelverdeling en verdeling van restzetels vindt u op de website van de Kiesraad. Europa wordt voor een belangrijk deel ook in Den Haag gemaakt. Vervolgens tellen de leden van de stembureaus alle stembiljetten.

De Eerste Kamer kan daarna een wetsvoorstel alleen nog maar aannemen of verwerpen. Op deze dag begint het nieuwe parlementaire jaar. Direct naar de inhoud Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar het zoekveld Direct naar hoe werkt de tweede kamer servicemenu Home Zo werkt de Kamer.

Dit wordt het quorum genoemd. Beide instellingen zijn onafhankelijk. Dat betekent dat alle Nederlanders met stemrecht elke vier jaar mogen kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement.

De Tweede Kamer vergadert

Welke stappen zijn er nodig om een wet te maken en welke rol speelt de Tweede Kamer daar bij? Daar gaan de nodige voorbereidingen aan vooraf, zoals dossiers lezen, werkbezoeken, inspraakrondes en gesprekken met de achterban en mensen in het land.

De Eerste Kamer vergadert in een eeuwenoude vergaderzaal, ooit gebouwd voor de Staten van Holland. Elke vier jaar kiezen alle volwassenen in Nederland de leden van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan een wetsvoorstel wijzigen, maar bovendien ook verwerpen. De Tweede Kamer vertrouwt de minister dan niet meer en daarom moet deze aftreden.

 • Zij heten Tweede Kamerleden of volksvertegenwoordigers.
 • Bevoegdheden van het parlement Om hun medewetgevende en controlerende taken goed uit te kunnen voeren, hebbende Eerste en Tweede Kamer een aantal bevoegdheden oftewel rechten. Cursus Politiek Actief: pilot voor mensen met een beperking Lees meer.

De Tweede Kamer kan een kabinet of bewindspersoon tot aftreden dwingen door het opzeggen van het vertrouwen. De Rijksoverheid. Of het beleid goed uitpakt en of geld goed wordt uitgegeven, dient hij het voorstel met de gewenste wijziging opnieuw ik loop alleen maar rondjes de Eerste Kamer in.

Ministers kunnen alleen aanblijven als ze het vertrouwen genieten van de meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer! De Tweede Kamer kent verschillende regels en reglementen. Als een minister overstag gaat, hoe werkt de tweede kamer, wordt in de gaten gehouden door de Algemene Rekenkamer. Die behandelt wetsvoorstellen nog eens, nadat ze in de Tweede Kamer zijn aangenomen.

Hoofdnavigatiemenu

Landelijk zijn dat de ambtenaren. Volwassenen OnderwijsPortaal Nieuwe artikelen Recente wijzigingen. Elk Kamerlid heeft daarnaast het recht om vragen aan ministers te stellen. Ze heeft het recht om die wetsvoorstellen te wijzigen: dat noemen we het recht van amendement.

Verantwoordelijk Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze kwam uit de 18de eeuw. Daarna kijkt de Kiesraad hoe veel keer de partijen de kiesdeler hebben gehaald. Naast een Tweede Kamer is er ook een Eerste Kamer. Ze stemmen op een kandidaat.

Verdeling restzetels

Als de Tweede Kamer een wet heeft aangenomen, wordt deze wet ook nog gecontroleerd door de Eerste Kamer. Daarnaast hebben Kamerleden van grotere partijen een persoonlijk assistent, die brieven en stukken selecteert en bepaalde klussen opknapt. De Eerste Kamer vergadert in een eeuwenoude vergaderzaal, ooit gebouwd voor de Staten van Holland. Veel Kamerstukken zijn tegenwoordig ook via het internet te raadplegen website Tweede Kamer.

Pijl omhoog. Zij heten Tweede Kamerleden of volksvertegenwoordigers. Als de regering gevormd is, gaan de nieuwe ministers en de minister-president naar de koning. Het kabinet wordt gevormd tijdens de kabinetsformatie. Dat betekent dat alle Nederlanders met stemrecht elke vier jaar mogen kiezen hoe werkt de tweede kamer hen vertegenwoordigen in het parlement. Dan kan de Tweede Kamer een parlementaire enqutecommissie maken.

De Kamerleden zijn verspreid over verschillende politieke partijen.

Ze kunnen niet alles in hun eentje doen. In de eeuwen daarna zijn de rechten van alle Nederlanders steeds uitgebreid, dankzij de inzet van bewegingen, belangengroepen en politieke partijen, maar ook door de vasthoudendheid van enkelingen. De Rijksoverheid.

Het kabinet wordt gevormd tijdens de kabinetsformatie! Daarom heeft elke fractie een fractiebureau met medewerkers. Anders dan de naam misschien doet vermoeden heeft de Tweede Kamer meer rechten dan de Eerste Kamer.

Beslissingen en wetten dienen te worden uitgevoerd en daarop is toezicht nodig.

 • Zenzi 31.07.2019 04:39

  Tweede Kamer — gekozen volksvertegenwoordigers De Tweede Kamer telt leden, die rechtstreeks door Nederlandse burgers worden gekozen.

 • Dogukan 26.07.2019 10:38

  Dat kwam omdat er soms ook in partijen ruzie ontstaat.

 • Lana 03.08.2019 00:06

  Bij de wetgeving is er met het recht van initiatief en het recht van amendement een sterkere positie dan de Eerste Kamer heeft. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet of bewindspersoon genoeg vertrouwen heeft.